אזור אישי ממשלתי

ההודעות, התשלומים והפעילויות שלך מול רשויות הממשלה במקום אחד, מכל מכשיר ובכל זמן.
על מנת לשמור על פרטיותך,
נדרשת הרשמה והזדהות
על מנת לשמור על פרטיותך,
נדרשת הרשמה והזדהות
חשוב לדעת:
אם לא ביצעת פעולות או שאין מידע עדכני עבורך, האזור האישי יציג רק את פרטיך האישיים.
נתוני האזור האישי מגיעים ממשרדי הממשלה השונים. פרטיך אינם נשמרים במערכת ואינם מועברים לאף גורם שלישי.

מגוון שירותים ופעולות

סטטוס בקשה לדרכון

סטטוס בקשה לדרכון

שינוי כתובת בקליק

שרותים בקליק

כניסות ויציאות מהארץ

כניסות ויציאות מהארץ

התשלומים שלך

התשלומים שלך

מידע אישי ממרשם האוכלוסין

מידע אישי ממרשם האוכלוסין

חידוש רשיון נהיגה ורכב

חידוש רשיון נהיגה ורכב